Schriftelijke vragen bodycams bij boa’s

Vraag:
Via een informatienota zijn wij geïnformeerd over het feit dat de boa’s op Urk bodycams zullen gaan dragen. 
 

De uitleg was duidelijk maar toch hebben we nog enkele vragen. 

  1. Hoe gemakkelijk kan een boa in een dreigende situatie de bodycam activeren? 
  1. Indien een boa dit vergeet of geen gelegenheid heeft om de bodycam aan te zetten, gaan de beelden dan verloren? 

Met betrekking tot privacy hebben wij de volgende vragen: 

  1. Wat is de bewaartermijn van de opgenomen beelden? 
  1. Worden de beelden versleuteld bewaard? 
  1. Waar worden de beelden bewaard? 
  1. Wie heeft toegang tot het bekijken van de opgenomen beelden? 
  1. Wie heeft de mogelijkheid om de opgenomen beelden op te vragen? 
  1. Wat zijn de rechten van de betrokkenen met betrekking tot deze beelden? 

Tot slot, en het belangrijkste voor ons, is of de bovenstaande vragen worden opgenomen in een privacy beleid dat eenvoudig te vinden is via de website van de gemeente.  

Dit zou veel vragen en zorgen kunnen wegnemen bij onze inwoners met betrekking tot het gebruik van de bodycams.