Rondvraag parkeren

Vraag:
Het is een zichtbaar gegeven dat de parkeerdruk op Urk toeneemt. De overvolle parkeerterreinen aan de rand van het oude dorp getuigen daar onder meer van. Maar ook in de nieuwe wijken neemt de parkeerdruk toe en van uit deze wijken horen wij ook steeds meer klachten. Door het tekort aan woningen blijven bijvoorbeeld jongeren langer thuis wonen. Maar deze beschikken wel over een eigen auto. En wat te denken van de vele werkbusjes. En dat allemaal in een kinderrijke gemeente als Urk, wat de veiligheid niet ten goede komt. 
 

Op Urk hanteren we parkeernormen die in 2014 zijn vastgesteld, zijn deze nog wel toereikend en nog belangrijker wordt hierop gehandhaafd? Herkent het college deze problematiek? En welke beleidsinstrumenten zet het college in om dit beter te reguleren? 

Beantwoording:

De parkeernormen zijn nog steeds toereikend. Op Urk hebben we eigenlijk een luxe probleem waardoor we zoveel auto’s hebben. De vraag is of de je de parkeernormen wilt aanpassen dit zou betekenen dat veel groen zou verdwijnen voor beton.