Rondvraag fietspad langs de Bosweg

Vraag: 

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, vastgesteld op 20 mei 2021, is onder punt 9.4 op pagina 79 opgenomen dat er een vrij liggend fietspad langs de Bosweg zou worden aangelegd. Hierbij staat dat de periode uitvoering/prioriteit tot 2023/1 is. Nu we in februari 2024 zijn, is dit nog niet gerealiseerd. Er fietsen dagelijks veel kinderen over de Bosweg van en naar de sportvelden, het lijkt ons belangrijk dat dit voor hun veiligheid snel wordt uitgevoerd.
Kan het college ons informeren over de huidige status van dit project? Zijn er specifieke redenen voor de vertraging, en wat zijn de herziene plannen en tijdlijnen voor de voltooiing ervan?  

Beantwoording: 

Het bospad wordt beheerd door Flevo-landschap. Het aanbrengen van verlichting en beton vormt voor Flevo-landschap een probleem, omdat dit de flora en fauna kan verstoren. Alle subsidieaanvragen die Urk heeft ingediend voor een verhard fietspad zijn afgewezen, de subsidie is wel nodig in verband met de hoge kosten van het aanleggen van dit pad. Bovendien rijst de vraag of het verstandig is om een verhard fietspad aan te leggen, gezien dit zou betekenen dat er sneller verkeer overheen gaat, zoals scooters, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Er wordt echter wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een fietspad langs de Vormtweg aan te leggen.