Aan de ene kant wordt er weer goed verdiend in de visserij, er zijn diverse nieuwe schepen in aanbouw en in bestelling. Onze vissers zijn innovatief en toekomstgericht. Het zit in ons Urker DNA om ondanks tegenslagen en tegenwerking keihard door te werken en te vechten voor een eerlijk verdiende boterham met daarop een prachtig natuurproduct uit het water. Aan de andere kant zijn de zorgen nog lang niet voorbij en misschien wel veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. De Brexit zit er aan te komen en waar we nu overal in Europa al zien dat banken en grote kantoren wegtrekken uit Londen i.v.m de Brexit houden wij onze adem in. Wat staat onze vissermannen te wachten? Ook de felle tegenstand van de andere Europese lidstaten tegen de pulsvisserij baart ons zorgen. Het Europees parlement heeft een voor ons onbegrijpelijke beslissing genomen door de pulsvisserij te verbieden. Vanuit de politiek en de politieke lobby, moet er alles aan gedaan worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De tegenstand van met name Franse vissers in het Kanaal tegen onze flyshooters blijft onze aandacht houden. Als we de NGO’s hun zin geven wordt er straks op het IJsselmeer niet meer gevist, de spieringvisserij is inmiddels voor onbepaalde tijd verboden, wat zou Gemeentebelangen graag zien dat dat dit teruggedraaid wordt! De steeds harder wordende roep van NGO’s om meer gesloten gebieden en meer windmolenparken op zee maken de toekomst en de vooruitzichten er niet beter op. Uiteraard zullen wij er alles aan doen wat in onze macht ligt om de pijn zoveel mogelijk te verzachten, maar de voortekenen zijn niet goed. Voor de toekomstig wethouder Visserij ligt hier een grote taak. Aan ons als visserijgemeente de taak om met andere gemeenten en onze contacten in Den Haag en Brussel zoveel mogelijk invloed te proberen uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming hierover.

Visserij, alle hens aan dek met betrekking tot de Brexit, pulsontheffingen en aanlandplicht, maar ook een sterke lobby om onze IJsselmeervisserij te behouden!