Er wordt volop gebouwd op Urk, we gaan de komende jaren zelfs de sprong over de Urkervaart maken. Gemeentebelangen wil samen met bewoners de buurten (her)inrichten waar dat nodig is. In ons vorige programma hebben wij het gehad over de verkeerssituatie op de Vlaak/Nagel, deze is naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van ons aangepast. Ook wordt er op initiatief van Gemeentebelangen een nieuwe verkeerscommissie aangesteld waarin mensen uit de praktijk deelnemen, zoals rijschoolhouders, vrachtwagenchauffeurs, maar ook een moeder die alles op de fiets doet. Zij hebben vanuit hun ervaring in het verkeer het meeste zicht op kruisingen of wegen die aanpassing behoeven.

De welstandsnota is alleen geldig voor het oude dorp en hoewel Gemeentebelangen er voorstander van is dat ons oude dorp beschermd wordt, moet het ook leefbaar blijven voor de bewoners. De welstandsnota is in 2004 opgesteld en verouderd. Gemeentebelangen wil dat de welstandsnota herzien en waar nodig aangepast wordt.

Met zijn allen zorgen we ervoor dat Urk leefbaar is en leefbaar blijft, voor iedereen van 0 tot 100 jaar, maar ook voor onze ondernemers.

Ruimtelijke ordening, met zijn allen zorgen dat Urk een leefbaar dorp is en blijft waar ruimte is voor jong en oud, samenwonend en alleenstaand.