Inmiddels zijn de diverse transities binnen de zorg grotendeels doorgevoerd, over de uiteindelijke budgetten voor de gemeente is nog geen zekerheid, maar wel staat vast dat deze budgetten nog drastisch omlaag zullen gaan. Het is dus nog zeker oppassen de komende jaren en puzzelen om toch een ieder eerlijke zorg te kunnen verlenen. We moeten oppassen dat de bureaucratie de zorg niet overneemt, al is daar niet altijd aan te ontkomen. De ambtenaren die zich met de zorg bezig houden doen goed werk, wel moeten we constant blijven verbeteren en blijven vechten tegen overmatige regeldruk.

Verder wil Gemeentebelangen een luisterend oor hebben en houden voor een ieder die tegen problemen aanloopt wat zorg betreft. Wij kunnen het niet altijd oplossen, maar wel uitleggen waarom dingen gaan zoals ze gaan.

De jeugd heeft de toekomst en daarom moeten we zorgen dat onze jeugdige bevolking een fijne jeugd kan hebben op Urk met voldoende ruimte voor sport, spel en ontspanning, maar ook opleiding, stageplekken en op latere leeftijd een baan. Ook hier hoort weer goed openbaar vervoer bij zoals we eerder ook al zeiden in relatie tot de nieuwe luchthaven bij Lelystad.

We hebben op Urk een hoog voorzieningenniveau, we hebben een mooi verbouwd zwembad en voldoende sportmogelijkheden. Wat Gemeentebelangen betreft moet het voor een ieder mogelijk zijn om te sporten en verdienen verenigingen alle ondersteuning die ze nodig hebben vanuit de Gemeente. Maar ook de stichtingen en jeugdwerkers, die de jeugd die ontspoort dreigt te raken of al ontspoort is, opvangen kunnen op onze steun rekenen.

Voor onze inwoners met een beperking en/of handicap zal Gemeentebelangen altijd blijven opkomen, het voorzieningenniveau voor deze groep mensen is goed, maar kan beter, bijvoorbeeld door eenvoudige hulpmiddelen als een tillift in het zwembad. Gemeentebelangen heeft zich hier hard voor gemaakt en de tillift komt er, maar er kunnen meer verbeteringen aangebracht worden en daar gaan wij aan werken.

Jeugd en ouderen, blijven luisteren en een voorbeeld zijn en blijven voor hoogstaande ouderenzorg. Onze jeugd meenemen in hun persoonlijk ontwikkeling, waarden en normen.