Tot slot het hoofdstuk waar wij altijd mee afsluiten, de financiën. Gemeentebelangen is niet bang om te investeren in onze toekomst. Wel denken wij dat er op sommige gebieden efficiënter met geld omgegaan kan worden en dat willen wij ook graag doorvoeren. Ook de gemeente is een bedrijf dat gerund moet worden, er hoeft geen winst gemaakt te worden, maar het is mooi als de kosten voor de burgers omlaag zouden kunnen. Dat is waar wij ons op willen richten de komende vier jaar. Werkzaamheden in 1x goed uitvoeren zodat ze niet 2x geld kosten, geen onnodige adviesbureaus en bureaucratie, maar efficiënt werken met ons eigen ambtenarenapparaat en dat kan volgens ons gewoon. Het personeelsverloop bij de Gemeente Urk is klein, dat betekend dat er erg veel kennis en ervaring aanwezig is en die willen wij gebruiken.

Financiën, investeren in onze ondernemers en onze burgers, met een huishoudboekje dat op orde blijft!