Onze economie draait op volle kracht, bedrijven bouwen nieuw, breiden volop uit en kunnen het werk niet aan. Een goeie zaak voor ons dorp met een relatief jonge bevolking die graag allemaal aan het werk willen. Afgelopen jaar hebben we de grens van 10.000 betaalde banen gepasseerd en met 3,3% is onze economische groei de hoogste van Nederland.

Ook in onze eerdere programma’s hebben wij het onderwerp economie altijd losgekoppeld van visserij en dit apart behandeld. Nu willen wij hier nog meer de nadruk op leggen. We moeten namelijk als gemeente heel hard aan de slag om te zorgen dat onze economie kan blijven groeien en niet haar heil moet zoeken buiten onze gemeentegrenzen. Er is geen industriegrond meer beschikbaar dus moet er alles aan gedaan worden om zo snel mogelijk het binnendijks industrieterrein bij de maritieme servicehaven te realiseren. Hiervoor is een grenscorrectie nodig en hier zal alle focus op moeten liggen. Ook de buitendijkse haven is nog geen 100% gelopen race terwijl wij deze toch echt nodig hebben. Verder krijgen we op heel korte afstand, bij Lelystad, een volwaardig vliegveld, dit kan een enorme boost geven aan zowel onze economie als aan onze werkgelegenheid. Dan moeten we hier wel op voorbereid zijn met bijvoorbeeld het openbaar vervoer!

Bovenstaande is reden voor Gemeentebelangen om voor te stellen de portefeuilles economie en visserij los te knippen. 1 wethouder die zich met visserijzaken bezig houdt en 1 die zich met alle andere takken van onze economie bezighoudt, beide zaken zijn te belangrijk en te groot om de komende jaren de aandacht over te moeten verdelen. Wij zien nu al dat er zoveel tijd in visserij zit dat economie te weinig aandacht krijgt.

Zowel economie als visserij verdienen de onverdeelde aandacht.

Economie, realiseren van verbinding en groei tussen de ondernemers en toekomstige infrastructuur (buitendijkse haven, industrie, omgeving, openbaar vervoer etc.)