06-34347377 ln.krunegnalebetneemegofni

Nieuws

Het nieuwsoverzicht van Gemeentebelangen Urk.

Persbericht omtrent de Urker Kroegentocht

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari jl. zijn door de SGP-fractie vragen gesteld aan het college van B en W, over de door de gezamenlijke horecaondernemers georganiseerde kroegentocht van dinsdagavond 13 februari jl. Hierin stelde de SGP dat een dergelijke kroegentocht schadelijk is voor het welzijn en samenleving van de Urker gemeenschap, en daarnaast dat de tocht op dinsdagavond voor biddag was georganiseerd. Het collegebestuur is gevraagd om sancties te ondernemen tegen de gezamenlijke horecaondernemers. Bijzonder in deze kwestie is dat het SGP-bestuur voorafgaand aan de raadsvergadering een uitgebreide brief heeft verstuurd aan café ’t Anker, waarin zij hun ongenoegen hebben uitgesproken over de kroegentocht en het tijdstip en daarbij het vertrouwen opzeggen in de plaatselijke horecaondernemers.

Gemeentebelangen betreurt het dat zowel SGP fractie als bestuur niet aan hoor-en wederhoor hebben gedaan.  Deze avond was  opgezet om wat leuks te organiseren voor bezoekers van de horeca en ze ook eens over de streep te trekken om een andere horecagelegenheid te bezoeken dan hun standaard kroeg. Bij iedere consumptie, let op, ook NIET-alcoholisch kregen deelnemers een stempel en konden ze meedingen naar leuke door Sonnema beschikbaar gestelde prijzen.

Wat ons echter het meeste raakt is dat de SGP stelt dat deze kroegentocht aanstootgevend is voor onze Christelijke gemeenschap omdat deze tocht de avond voor biddag is georganiseerd en dit in 1 van de facebookberichten ook zo werd genoemd. Wij zijn ervan overtuigd dat de horeca niemand heeft willen kwetsen, dat de avond voor biddag genoemd werd was om de datum te verduidelijken. Veel mensen waren thuis van zee i.v.m. de biddagweek. Niemand heeft er kwaad in gezien om op de dinsdag voor biddag iets leuks te organiseren, de zaterdagavond is toch ook voorafgaand aan de zondag?

Kortom, Gemeentebelangen betreurt het dat de plaatselijke horeca en met name 1 horecagelegenheid in het bijzonder door deze vragen in een kwaad daglicht zijn gesteld. Dit terwijl ze geen enkele wet of regel hebben overtreden, zoals ook gebleken is uit de beantwoording van de burgemeester.

Uiteraard is het de SGP vrij om haar bedenkingen te hebben tegen een  georganiseerde kroegentocht en mag zij hier vragen over stellen, maar wel gebaseerd op juiste feiten en kennis en niet gericht tegen 1 deelnemer in het bijzonder. 

 

Fractie Gemeentebelangen,
Anja Keuter

  CMS & Webdesign door © bbdirk.com