Op uitnodiging van Startblock hebben we met een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek afgelegd. Startblock presenteerde hun innovatieve concept: circulaire, modulaire en betaalbare woningen die in de fabriek worden gebouwd. 1/2

4

We zijn op werkbezoek geweest bij @tHaventje met de fractie. We hadden een gesprek met @OtterJacob over hoe het Haventje tot stand is gekomen en welke plannen er zijn voor verdere ontwikkeling, waaronder het Havenzicht en het Steertje. 1/3

Tijdens de recente commissievergadering hebben we onze zorgen geuit over de parkeerproblematiek op Urk, een kwestie waarover we steeds meer klachten ontvangen vanuit de samenleving. Daarnaast maken we ons zorgen over de onveilige situaties die hierdoor ontstaan. 1/4

Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over het dragen van bodycams bij boa’s. We zijn er niet op tegen dat de boa’s in sommige gevallen bodycams dragen maar we vroegen ons wel af of alles goed geregeld is op het gebied van privacy. 1/6

Tijdens de raadsvergadering van vanavond is het beleidsplan voor het Sociaal Domein 2024-2027 besproken. Dit plan meldt de introductie van een nieuwe Sport en Cultuurnota. (1/7)

Meer laden