Motie Toeristenbelasting

De raad van gemeente Urk in vergadering bijeen op 9 november 2023;

Constaterende dat:

– De huidige toeristenbelasting op Urk €1,55 per nacht per persoon bedraagt, wat aanzienlijk lager is dan het landelijk gemiddelde van ongeveer €3,20 per nacht per persoon;

– De inkomsten uit toeristenbelasting een belangrijke financiële bron zijn voor de gemeente;

Overwegende dat:

– Het belangrijk is om te investeren in voorzieningen die de toeristische aantrekkelijkheid van Urk ondersteunen en verbeteren, zoals bijvoorbeeld het strand, Stichting Urk Promotie of het museum;

– De inkomsten uit de verhoogde toeristenbelasting gericht moeten worden ingezet voor de verbetering van toeristische en recreatieve voorzieningen, wat ten goede komt aan zowel toeristen als inwoners van Urk;

– Deze belasting vaak contant geïnd wordt en een tarief van €2,- beter geschikt is voor contante transacties dan een tarief van €1,60;

Roept het college op,

– De toeristenbelasting te verhogen naar €2,- per nacht per persoon, ingaande per 2025;

– De extra opbrengsten die voortvloeien uit deze verhoging te gebruiken voor de financiering van projecten, onderhoud en investeringen van toeristische voorzieningen en recreatie op Urk;

En gaat over tot de orde van de dag.

Gemeentebelangen ​​Hart voor Urk